Kaynaşmış alümina içindeki Na2O içeriği üzerinde özel kontrol ile, Na2O ile %0,1'den daha az Düşük Sodyum beyaz erimiş alümina alacaktır. Sodyum içeriği azaltılarak birçok teknik indeks iyileştirilir. Bu indeksler arasında erime noktası, parçacık yoğunluğu, yığın yoğunluğu, bükülme mukavemeti, basınç mukavemeti, hacim yoğunluğu ve sertliği bulunur.

Düşük sodyumlu alüminyum oksit malzeme, hassas döküm, endüstriyel seramik, taşlama ve yüksek seviyeli refrakter için uygundur. Düşük Sodyumlu WFA, üst düzey uygulamalarda daha katı talebi karşılayabilir.

Düşük sodyum alüminyum oksit taneleri, daha ince toz, kesit kumu mevcuttur.

Gösterilen sonuç sayısı: 3

Scroll to Top